192 Radio     192 video stream


vervolg

Penningmeester van de StichtingVrienden van Veronica” werd Cor Petrus, door de mensen bij Veronica Ome Cor genoemd, al jarenlang werkzaam bij Universum het textiel bedrijf van de gebroeders Verweij. Toen al was Veronica een “meester” in het ontketenen van speciale akties tot behoud van de zender, getuige bijgaande documenten.


kranten advertentie
Stichting vrienden van Veronica

Vrienden brief

Vrienden kaart

Vrienden envelop
Als bewijs dat men “vriend” is van Veronica ontvangt een ieder een z.g. luisterviskaart.

Ten behoeve van de Stichting wordt er na afloop van de dagelijkse programma’s elke woensdag een speciaal programma gemaakt.

Het was overigens in die dagen nogal ingewikkeld om goederen, w.o. banden en proviand, te gaan brengen naar het zendschip voor de kust van Scheveningen. In feite gingen de spullen het land uit. En dus kwam de douane er aan te pas. Spullen moesten officieel “uitgeklaard” worden! En de mensen moesten allemaal hun paspoort meenemen. Dus gebeurde dat met veel formulieren en stempels. In de latere jaren werd dat gelukkig allemaal veel gemakkelijker.

Hier zo’n douane formulier van 26 september 1962. Het blijkt dat er o.a. 51 programmabanden naar boord gebracht werden!

Spot 'Vrienden van Veronica'

Luisterviskaart
foto: René van den Abeelen

douane formulier
september 1962
Ondertussen werd ook Belgie verrast met een heuse zeezender, Radio Antwerpen a/b van de Uilenspiegel. Die begon op zondag 14 oktober z’n uitzendingen.

Lang zou het allemaal niet duren want de Uilenspiegel liep op de vroege morgen van Zondag 16 december bij Cadzand aan de grond.

“Het genootschap voor reclame”, maakt bekend dat in één jaar tijd, het Nederlandse bedrijfsleven voor een bedrag van 12 miljoen gulden (€ 5,45 miljoen) heeft besteed aan reclameboodschappen uitgezonden bij Veronica. Tijdens de grote TV actie “Open het dorp” op 27 november 1962 olv Mies Bouwman schenkt Radio Veronica bij monde van Tony Vos fl. 140.000 (€ 63.000).

Ondertussen nam de populariteit van Veronica alleen nog maar toe. Er verschenen steeds meer artikelen die in de naam op de één of andere manier een verwijzing hadden naar Veronica. Bijvoorbeeld een radio maar ook cigaretten droegen de naam Veronica.
loep
Uilenspiegel begint
loep
Veronica radio
 
loep
Uilenspiegel strandt
 


Vervolg 1962 >>> 

twitterSTICHTING NORDERNEY | internet www.norderney192.nl | e-mail info@norderney192.nl
sitemap| login donateurs | login medewerkers

Het copyright op alle artikelen en informatie op deze website berust bij de Stichting Norderney tenzij anders vermeld. Niets mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Norderney.


Telco Radio Toppers

 

Norderney192 op Facebook Norderney192 op Twitter