Radio Veronica 1959 - 1974

[10]


Het ontging iedereen door de gebeurtenissen van de afgelopen tijd bijna, maar op 27 juni diende het kabinet de Jong de beruchte “zeezender wetjes” in bij de tweede kamer.

De verschillende omroepen in Hilversum stonden volgens een krant te ‘juichen’ dat het eindelijk zover was.
krantenartikel
loep wet ingediend
krantenartikel krantenartikel krantenartikel poster
loep Hilversum juicht loep het is welletjes loep storing door RNI loep storing Noordzee
krantenartikel
loep brief
Bul Verweij 1
Veronica directeur Bull Verweij zat als gevolg van z’n betrokkenheid bij de bomaanslag op het schip van Radio Noordzee voorlopig geïnterneerd in het huis van bewaring te Utrecht. Hij had op 30 juni een ‘feestavond’ georganiseerd met de drive in show en een aantal artiesten w.o. Ronnie Tober en de Kermisklanten. Tijdens het in en uitladen van de kisten met apparatuur werden de kasten nauwgezet door de bewaking gecontroleerd! Maar de meegesmokkelde drank werd niet gevonden. De avond was een succes! Vanuit de Utrechtse gevangenis kwam een uitgebreide correspondentie op gang tussen Bull Verweij en het personeel. Ook mocht het personeel hem bezoeken. Hier een brief van Oom Bull aan het personeel.
krantenartikel
loep brief
Bul Verweij 2

Begin juli betrad de oudste van de broers Dirk Verweij, weer de Veronica studio om samen met Jaap Verweij de directie weer op zich te nemen. Het was weer even wennen, “wat zou hij gaan doen?”. Tenslotte was hij het jaar daarvoor met onenigheid uit de directie gestapt (zie 1970). Dirk Verweij besloot ook een z.g. ‘raad van advies’ in het leven te roepen. Het volgende memo werd daartoe onder het personeel verspreid.

Ondertussen had het personeel besloten om collectief lid te worden van een vakbond, met het oog op de toekomst. Een aantal mensen was al lid, maar het overgrote deel niet. De cultuur bij Veronica was dusdanig dat de meeste mensen dachten een vakbond nooit nodig te hebben (achteraf in 2007 kunnen we stellen dat het vakbondslidmaatschap ons in die tijd niets heeft opgeleverd). Er werd contact gezocht met de bedrijfsgroep RTV van de algemene bond Mercurius. Het was een onderdeel van de NVV vakcentrale. De meeste omroepmensen in Hilversum waren daar lid van. Saillant detail, in Mercurius waren actief Jan Nagel, VARA medewerker en 1ste kamerlid voor de PVDA en nog een prominent VARA medewerker, Wim Bosboom. Maar voordat die stap gezet werd besloten we een ‘vereniging van Veronica medewerkers’ op te richten, dat gebeurde op 2 juli. Het voorlopige bestuur bestond uit José van Groningen - hoofdzendertechnicus, Lies Timmermans - secretaresse van Oom Bull, Juul Geleick - programmatechnicus. Rob Out werd de voorlopige voorzitter. krantenartikel
loep memo
krantenartikel krantenartikel krantenartikel poster
loep lidmaatschap Vereniging Veronic loep perscommunique personeel Veronica loep communique Mercurius loep vereniging medewerkers 

twitterSTICHTING NORDERNEY | internet www.norderney192.nl | e-mail info@norderney192.nl
sitemap| login donateurs | login medewerkers

Het copyright op alle artikelen en informatie op deze website berust bij de Stichting Norderney tenzij anders vermeld. Niets mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Norderney.


Telco Radio Toppers

 

Norderney192 op Facebook 192 Radio op Twitter

 

 

 

1967 1968 1969 1959 t/m 1961 1962 1964 1965 1966 1970