Radio Veronica 1959 - 1974

[16]

audio
Verzoekplaten

Op 20 november werd de actie “zwembad voor Eemeroord” gestart. Eemeroord was een instelling voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten in Baarn. Tineke was in contact gekomen met een dokter die haar vertelde dat een grote wens van de instelling een zwembad is, maar dat het heel moeilijk was om aan het geld te komen. Tineke maakte iedereen bij Veronica warm voor een idee om een actie te starten, “zwembad voor Eemeroord”. Op 20 november was het zover, de aftrap werd verricht door Chiel Montagne en Tineke. In dit eerste uur wordt 651 gulden (€ 295) opgehaald. Na de start van de actie was er dagelijks tussen twaalf en één een programma voor verzoekplaten (voor elke plaat moest een rijksdaalder worden betaald).

audio
Goud van Out
Ook verscheen er een lp met de naam “Goud van Out”, de spot werd gemaakt door Tom Collins. De opbrengst was bestemd voor het zwembad in Eemeroord.
krantenartikel Op 16 december stond er in de Telegraaf dat het beoogde bedrag van Fl. 400.000 (€ 180.000) nog niet bereikt was. Er werd daarom nog een eindspurt ingezet.

En zo had Henk van Dorp op 6 december mevr. Smits uit Capelle a/d IJssel aan de telefoon die een plaat aanvroeg t.b.v. de Nierstichting. Ze vroeg aan Henk met wie spreek ik eigenlijk? En toen Henk zei; ”met Henk van Dorp”, bleek dat Henk dat hij toch minder bekend was als hij dacht. Luister maar.
audio
Henk van Dorp
loep Telegraaf
krantenartikel 26 december was er een uitwisselingsprogramma met een Canadees radio station, CHIN, in Toronto. In dat programma stuurden Nederlandse emigranten Kerst wensen naar hun familie in Nederland. De groeten waren tijdens de sinterklaasviering op 4 december in Toronto opgenomen (waar 90.000 Nederlanders wonen). De d.j. in Toronto was Ren Groot. Terug in Nederland een paar jaar later werd hij de "President of Top Format Productions BV", met typische DJ-adictie, hypestem en net een beetje te snelle presentatie. Top Format werd later de grootste radio jingle producent in de Benelux. In Nederland werden er nog wat reclames (o.a. Berdie) tussen geplakt. Een impressie.
audio
Ren Groot
loep CHIN sticker
krantenartikel

Het afgelopen jaar werd de nieuwe uitzenddag ‘s morgens om 06.00 uur op diverse manieren begonnen. Hier een collage, het orgel van Jimmy Smith was altijd present, maar ook de groep Zen en the Sandy Coast werden gebruikt. We horen ook Tom Collins die een tweetalige ‘station i.d.’ ten beste geeft. En tot slot boordtechnicus Jaap Borst die het in het Engels nog een keer overdoet.

1971 was ook het jaar dat Lex Harding in het huwelijk trad, dat was op 8 december. De huwelijksaankondiging van Lex Harding, zoals toegezonden aan 100 bruiloftsgasten was geperst op een single met het label "Ping records" ("dit is een programma van Lex Harding"). Op de hoes staat het bruidspaar van achteren gefotografeerd met een heleboel haar. Op het label stond nummer: "Ping 1a" (de achterkant van de single was leeg), ingeleid door Henk van Dorp, na een klop op de deur. Met muziek van Frank Zappa, The Collectors en The Shangri Las. Engineer: Sietze, co-engineer: Juul. Iedereen krijgt de uitnodiging voor de huwelijksvoltrekking in Naarden en feest in de Jonge Graef van Buren in Hilversum.

audio
Zender openingen
loep The Step hoes
audio
Klaas Vaak

De drive in show kwam tijdens de kerst naar Noordwijk aan Zee en Amsterdam. Klaas Vaak maakte een speciale spot.

Op kerstavond maakten Stan Haag en Gaston Huijsmans (Pierre van Ostade) samen een programma.

En zo zijn we aangeland aan het eind van een turbulent jaar, maar om aan te tonen dat het personeel van Radio Noordzee en Veronica prima met elkaar konden opschieten hier twee foto’s van de bezoeken die in latere jaren over en weer gebracht werden. Er werd dan heen en weer gependeld met een sloep.

audio
Stan en Gaston
krantenartikel krantenartikel krantenartikel krantenartikel
loep op bezoek bij RNI, vlnr.
Hans van Velzen, Rein Ruitenbeek,
Leo van der Goot (RNI)
loep RNI bij Veronica.
In het midden Arend Langenberg,
Leo van der Goot. Rechts Hans ten Hoge
(Hans Hogendoorn)
loep jaaroverzicht loepnieuwjaarskaart
We besluiten met een ‘jaaroverzicht’ van 1971 dat één van de aandeelhouders van Veronica maakte. Erg interessant is hierbij dat we kunnen lezen dat tijdens een korte strafonderbreking van Bull Verweij op 15 november er kennelijk een delegatie van de VVD bij hem thuis geweest is! Dit was tijdens de periode dat Bull enkele dagen “vrij” had gekregen van z’n detentie i.v.m. een aandeelhouders vergadering.


Noot:
Mijn speciale dank gaat uit naar Sanne Benjamin, zij stelde haar dagboeken en cassettes, die ze als middelbare scholier maakte, ter beschikking zodat ik bijna van uur tot uur de Veronica gebeurtenissen dit jaar kon reconstrueren.

Ook dank aan RNI collega Hans Hogendoorn, hij heeft z’n licht laten schijnen over m’n beschrijving van het “bom incident”.

© Stichting Norderney - Juul Geleick,
november 2007


 

twitterSTICHTING NORDERNEY | internet www.norderney192.nl | e-mail info@norderney192.nl
sitemap| login donateurs | login medewerkers

Het copyright op alle artikelen en informatie op deze website berust bij de Stichting Norderney tenzij anders vermeld. Niets mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Norderney.


Telco Radio Toppers

 

Norderney192 op Facebook 192 Radio op Twitter

 

 

 

1967 1968 1969 1959 t/m 1961 1962 1964 1965 1966 1970