Radio Veronica 1959 - 1974

[5]

krantenartikel Ook gedurende de zelfde periode verscheen een rapport van 2 hoogleraren, specialisten op het gebied van het internationale recht waarin zij betoogden dat ingrijpen volgens dat internationale recht vrijwel onmogelijk was! Een stukje uit de Telegraaf van 15 juli over hun conclusie.

Ook schreven zij in hun rapport dat Veronica geen piraat is zolang er geen wet is! Dit omdat in het oorspronkelijke wetsontwerp veelvuldig de naam piraat gebruikt werd. Een stukje daarover uit Het Vaderland.

Het Hoogeveens Dagblad ging op 19 juli nog verder en kopte; ”Wetten tegen piratenzenders deugen niet”.

Op 28 juli werd in discotheek Tiffany’s in Scheveningen de z.g. miss Scheveningen gekozen. Rob maakte daar in z’n programma van 22 juli nog een opmerking over.

Op 27 juli verscheen er in Het Nieuwsblad van het Noorden een interview met Bull en Dirk Verweij n.a.v. de eerder genoemde brief van 11 juli.

Het zou het laatste interview worden dat Dirk Verweij gaf. Hij overleed plotseling op 66- jarige leeftijd tijdens een zakenreis in Italië.

krantenartikel
loep De
Telegraaf
loep Het
Vaderland
krantenartikel
pijl
miss Scheveningen
loep Het Hoogeveens Dagblad  
krantenartikel Ad BoumanRouwadvertentie Dirk Verweij live Rouwadvertentie Dirk Verweij
pijl
Oom Dirk en Freek
loep Het Nieuwsblad
van het Noorden
loep Oom Dirk overleden loep Rouwadvertentie Dirk Verweij  

De 1000 ste !!! Jukebox werd op 29 juli uitgezonden. Stan Haag werd door diverse artiesten met een bezoek vereerd en gefeliciteerd.

Op 2 augustus verscheen er in het blad de Nieuwe Linie een interview met Joost de Draaijer waarin hij stelde dat Hilversum 3 het met gemak kon winnen van de piraten. Wij bij Veronica vonden het een wat merkwaardig stuk, maar ja, Joost was destijds dj op Hilversum 3 dus we dachten “wiens brood men eet........”. Maar jammer vonden we het om het juist uit zijn mond of eigenlijk pen, te moeten lezen! Lees de colum van Joost in de Nieuwe Linie.

Will Luikinga
was altijd meer muzikant / vormgever dan een geweldige dj. Hij kon en wilde ook de geweldige dj niet uithangen. Maar creatief was Will wel, getuige deze promo die hij maakte met Sytze Gardenier voor de Veronica drive in show.

Op 13 augustus maakte Henk van Dorp z’n laatste sportprogramma op Veronica. Een aantal mensen waaronder Ad Bouman en Juul Geleick vonden dit een gevoelig verlies. Want het was immers Henk die een sportprogramma maakte, samen met Frits Barend, dat in Hilversum nog niet vertoond was. De wijze van benadering van de geinterviewden was uniek. Ik herinner mij nog de opname van een interview met de toenmalige bondscoach František Fadrhonc van het Nederlands elftal, hardlopend in het bos bij Hilversum. Hardlopend met een loodzware Sony bandrecorder ......... Niet gewoon in de studio zoals Hilversum dat deed.

Henk
was ook degene die een select clubje Veronica technici leerde monteren, d.w.z. interviews afluisteren er in de montage een kloppend verhaal van maken. Een montage van de laatste sportief zijn beter worden ( ‘koekoek ........’ ).

En zo kon het gebeuren dat er op 20 augustus geen sportprogramma werd uitgezonden. Maar Tom Collins had goed nieuws.

Veronica wilde door gaan met het maken van een sport programma. Dagblad de Telegraaf werd bereid gevonden dit met haar sportredactie te verzorgen. Berry Zand Scholten werd de presentator en zo ging op 27 augustus dat programma voor het eerst de lucht in. Peter Koelewijn maakte twee jingles t.b.v. het programma.

Directeur Bull Verweij
had de samenwerking met de Telegraaf min of meer op 16 augustus in een interview al bevestigd.

Ook de auteursrechtenorganisatie BUMA mengde zich in de discussie over het voortbestaan van de zeezenders Veronica en Radio Noordzee. In haar jaarverslag over 1971 dat in augustus 1972 verscheen maakten zij daar gewag, van getuige dit stuk uit de Alkmaarsche Courant van 27 augustus.

Rob Out was in de dagen voorafgaande aan de golflengte wisseling erg druk met de programmatische en publicitaire voorbereidingen daarvan.

In het zondagmiddag programma van Will Luikinga op 17 september legt Rob eerst uit waarom er van golflengte veranderd wordt op 30 september. Daarna legt hij de nieuwe programmering uit miv 30 september 1972.

Vanwege die drukte was het soms volstrekt onduidelijk of hij nog wel aan programma’s maken en drive in shows toekwam. Een mooi voorbeeld kun je horen in de drive in spot van 16 september door Lex Harding die er de draak mee steekt.

Een aantal dagen voordat de golflengte wisseling daadwerkelijk zou gaan plaats vinden werd er naar alle kranten een persbericht verzonden. Het originele telexbericht is hier te lezen.


En diverse krantenberichten verschenen daaropvolgend.
krantenartikel
pijl
1000ste Jukebox
  loep De Nieuwe Linie
Will Luikinga
pijl
Henk van Dorp
loep Will Luikinga  
pijl
Drive-in promo
pijl
Tom Collins
krantenartikel
pijl
Telesport jingles
loep De advertentie uit
de Telegraaf van zaterdag 26 augustus
 
krantenartikel Berry Zand Scholten
loep De Telegraaf - Telesport loep Berry Zand Scholten
telex golfwisseling a krantenartikel
loep telex golfwisseling a loep De Alkmaarse Courant
telex golfwisseling b
pijl
Will en Rob
loep telex golfwisseling b  
krantenartikel
pijl
Lex Harding
loep Veronica naar 538


 

twitterSTICHTING NORDERNEY | internet www.norderney192.nl | e-mail info@norderney192.nl
sitemap| login donateurs | login medewerkers

Het copyright op alle artikelen en informatie op deze website berust bij de Stichting Norderney tenzij anders vermeld. Niets mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Norderney.


Telco Radio Toppers

 

Norderney192 op Facebook 192 Radio op Twitter