vervolg

Ook worden de reklametarieven vereenvoudigd en gewijzigd zoals uit deze folder uit maart 1962 blijkt.


In het voorjaar van 1962 werd besloten dat iedere medewerker een z.g. identiteitskaart kreeg. Dit omdat er nogal wat mensen waren die zich soms ten onrechte uitgaven voor medewerker van Veronica. Hier de z.g. id kaart van technicus Jurg van Beem uit die tijd.


identiteitskaart

krantenartikel feb. 1962

reklame tarieven m.i.v. 1 maart 1962
pijl
Joost de Draaijer, 21 mei 1962
Ook in maart, iedere dinsdagmorgen van 11.00 tot 11.15 uur presenteerde Johnny Hoes samen met z’n dochter Jacqeline een programma met de titel; “De club zonder naam”. Hier een klein fragment.

Hoe zagen de programma’s van Radio Veronica op 21 mei 1962 eruit?
Luister hier voor een programma overzicht door Joost de Draaijer van 21 mei 1962.

Zoals we kunnen horen in het programma overzicht ging technicus Karel van der Woerd op die dag trouwen met zijn Ria!

In 1962 werkte Pierre van Ostade ook al bij Radio Veronica. Pierre zou later beroemd worden als “prijzen aangever” in diverse TV programma’s w.o. de Willem Ruis show.

Pierre presenteerde bij Veronica het programma Platenpalet.
Luister naar de aankondiging van Tineke op 22 mei 1962.
pijl
Johnny en Jacqueline Hoes in de 'Club Zonder Naam'
pijl
Pierre van Ostade in 'Platenpalet'
Eind juni 1962 besluit dagblad de Telegraaf de lezers te vragen hoe ze over Radio Veronica en het radio beleid van de regering denken. Dit omdat het er nu toch echt naar uitzag dat de regering Veronica zou doen verdwijnen. Er werd een wetsontwerp terzake voorbereid. De lezers reageren volgens Henk van der Meyden in de krant van zaterdag 7 juli massaal op dit onheils bericht.

Maar ondanks al de dreiging gebeurde er helemaal niets!

In de zomer van 1962 geeft de Raad van Europa in Straatsburg een advies aan de aangesloten landen een wet op te stellen die medewerking verbied aan radiostations die buiten de territoriale wateren uitzenden. De Nederlandse overheid maakte gezien de populariteit van Veronica geen aanstalten om het advies van de Raad van Europa te volgen. We hadden nl. een liberale minister van Verkeer en Waterstaat; H.A. Korthals. De liberalen, de VVD, waren in die tijd een verdediger van Veronica en dat zou gedurende de gehele periode als zeezender zo blijven!

Op 3 juli 1962 wordt de StichtingVrienden van Veronica” opgericht. De doelstelling; het verlenen van daadwerkelijke en morele steun aan het streven van Radio Veronica, om te voorzien in de in Nederland bestaande behoefte aan een zender, die zich toelegt op het uitzenden van een voornamelijk muzikaal programma. Dit alles gesteund door adverteerders.

uit de Telegraaf van 7 juli 1962
Mensen konden de Stichting steunen door een bedrag van fl. 1,00 (€ 0,45) over te maken. Het geld dat de Stichting ontving en dat overbleef werd ter beschikking gesteld aan liefdadige inststellingen. En in het eerste jaar verdeelde de Stichting al zo’n 50.000 gulden (€ 23.000).


Vervolg 1962 >>>