Radio Veronica 1959 - 1974

[2]

foto Veronica

In de maand januari zou de beslissing over Veronica vallen. Op 15 januari namelijk werd er in de Eerste Kamer het “finale debat” over de zogenaamde Veronica wetjes gehouden. Eigenlijk werd het debat dat maanden eerder in de tweede kamer werd gehouden nog eens dunnetjes over gedaan. Afgezien van de gebruikelijke juridische haarkloverij door justitie minister Dries van Agt en de staatssecretaris van Buitenlandse zaken, dhr. P. Kooijmans, was het optreden van de bewindslieden van V&W en CRM, respectievelijk Van Hulten en Van Doorn, voor het grote publiek wel interessant.

Uit de beantwoording van de vele vragen die Eerste Kamerleden stelden bleek dat de bewindslieden Veronica op geen enkele manier enig respijt gunden. En ook bij het personeel begon de hoop op een uitzonderingspositie op basis van artikel 19 te vervliegen. Op 12 januari, een paar dagen voor het Eerste Kamer debat, werd dat al een beetje kenbaar gemaakt door Rob Out in een krantenartikel. Daar ventileerde hij al de wens om op 1 oktober als C-omroep radio en televisie uitzendingen te kunnen starten dus als ‘gewone’ omroep.

Op 15 januari werd de vergadering van de Eerste Kamer geopend door kamer voorzitter Theurlings en hij gaf als eerste het woord aan dhr. Schwarz van D’66. Die pleitte voor uitstel van de vergadering. Luister naar een stukje van zijn betoog.

We hadden toestemming gekregen om de gehele vergadering op band op te nemen en hier is zo’n band te zien die in ons archief bewaard is gebleven.

foto Veronica
loep 1e Kamer Van Doorn en
Van Hulten 15 april
loep vlnr: M. van Hulten,
H. van Doorn en D. van Agt
1e kamer debat
foto Veronica foto Veronica
loep 1e Kamer 1974 loep 1e kamer band
Veronica
<<< De gehele speech van dhr. Schwarz is hier te lezen.

  1e kamer opening pijl
Saillant detail, oud Veronica dj Eddie Becker kondigt de actualiteiten rubriek “dingen van de dag” van de VARA aan.

Vlak voor het Eerste Kamerdebat stuurde Veronica ook nog een brief waarin gevraagd werd om tussen het in werking treden van de wetten en de toekenning van de zendtijdaanvragen van zowel de VOS als de VOO een verband te leggen. Met andere woorden, zo min mogelijke tijd te laten verstrijken tussen het uit de lucht gaan van de zeezender en het begin van de “legale” omroep Veronica.
pijl
Voorstel van orde D'66
pijl
VOS artikel 19 nee
   
Dat verzoek werd o.a. ingebracht door senator Steenkamp van de KVP en ondersteund door diverse andere partijen. Ze eisten dat het eerder genoemde verband gelegd moest worden. Er was even het plan het verzoek om te zetten in een motie maar onder dreiging daarvan gaf minister van Doorn te kennen dat de anti zeezender wetten pas van kracht zouden worden als de Omroepraad een advies had gegeven en de minister een beslissing over de zendtijd aanvraag had genomen.
In de beantwoording van vragen van de diverse leden van de kamer inzake de zendtijdtoekenning antwoordde minister van Doorn dat hij de relatie tussen zendtijdtoekenning en verdwijnen van de zeezender niet zag. Uiteindelijk zou de minister het onder dreiging van een motie toch toezeggen. Ook zag hij niet een toekenning voor de VOS op basis van artikel 19 van de omroepwet in het verschiet.
Het is in het fragment (rechts) te horen.

ANP journaal nieuws
1e kamer 1974
pijl

Vervolg 1974 >>> pagina 3

 

twitterSTICHTING NORDERNEY | internet www.norderney192.nl | e-mail info@norderney192.nl
sitemap| login donateurs | login medewerkers

Het copyright op alle artikelen en informatie op deze website berust bij de Stichting Norderney tenzij anders vermeld. Niets mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Norderney.


Telco Radio Toppers

 

Norderney192 op Facebook 192 Radio op Twitter